Darowizna na cele statutowe fundacji

Poprzednia najniższa cena: 50,00 .

Podobają ci się projekty Fundacji?

Podzielasz nasze cele i misję?

Wesprzyj nas.

Kategoria: Tag:

Dlaczego potrzebujemy darowizn i co robimy dzięki darowiznom?

Fundacja działa nie tylko dzięki naszej intensywnej pracy i pomocy wolontariuszy czy pozyskiwanym dotacjom, ale także dzięki Waszym darowiznom.

 

Wszystkie projekty i programy Fundacji są realizacją naszego celu statutowego:

 

Celem głównym Fundacji jest ochrona i promocja szeroko pojmowanego zdrowia, w tym:

 1. Budzenie świadomości w świecie w zakresie różnych uwarunkowań psychospołecznych, które mają wpływ na jakość życia i zdrowie człowieka.
 2. Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem,
 3. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa,
  w szczególności: dzieci, młodzieży i osób starszych,
 4. Profilaktyka chorób,
 5. Rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji,
 6. Analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
 7. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego,
 8. Podnoszenie jakości zdrowia psychofizycznego,
 9. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
 10. Ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych,
 11. Promocję zdrowego stylu życia wykorzystującego aktywność indywidualną i grupową rekreację,
 12. Promocja zdrowego stylu życia, w tym odżywiania,
 13. Propagowanie w społeczeństwie jogi, wiedzy o ciele oraz psychologii,
 14. Propagowanie w społeczeństwie praktycznych metod profilaktycznych i terapeutycznych służących utrzymaniu ciała oraz psychiki w zdrowiu i równowadze.

 

Podobają ci się projekty Fundacji Instytut Psychologii Stresu?

Podzielasz nasze cele i misję?

A może brałeś udział w organizowanych przez nas działaniach i z bliska poznałeś naszą pracę?

Wesprzyj nas!

 

Osoba fizyczna: Darowiznę może odliczyć do 6% od swojego dochodu.

Osoba prawna: Darowiznę może odliczyć w swoim CIT do 10% od swojego dochodu.

Zrób Test na Stres Skip to content