Warsztat z Przeciwdziałania Wypaleniu

Zaopiekowanie się stresem i wzrost energii w Twoim środowisku.

Warsztat skierowany jest zarówno do grup zorganizowanych w firmach, instytucjach jak i do osób prywatnych.
Praktykuj regularnie w pracy i w domu, dzięki czemu odczujesz harmonię w życiu zawodowym i prywatnym, odetchniesz pełną piersią w pracy i po pracy, zminimalizujesz skutki długotrwałego stresu, doświadczysz wzrostu energii i kreatywności.
Pracujemy z małymi i większymi grupami.

 

KORZYŚCI Z REGULARNYCH WARSZTATÓW
w twojej firmie.

Z warsztatów skorzystali trenerzy, psychologowie, terapeuci, świadomi pracodawcy i pracownicy wiodących firm. Realizowaliśmy też projekty współfinansowane z NIW, z Urzędu Miasta Łodzi, Powiatu Wołomińskiego. 

Kobieta relaksująca się na fotelu w pracy.
 • Pracownicy uczą się dbać o swoje zdrowie psychiczne.

 • Pracownicy uczą się jak zapobiegać wypaleniu.

 • Pracownicy uczą się jak dbać o swój relaks.

 • Pracownicy budują odporność na stres przez regularną praktykę.

 • Pracownicy uczą się jak zachować harmonię i równowagę w życiu zawodowym.

 • Pracownicy uczą się jak diagnozować sytuację kryzysową i otwarcie prosić o pomoc.

 • Uczestnicy rozwijają także kompetencje społeczne w zakresie zdolności budowania głębszych więzi emocjonalnych z innymi ludźmi, empatii, umiejętności dostrojenia się do stanu emocjonalnego innej osoby, inteligencji emocjonalnej.

 • Regularna praktyka działa na dłużej, nawet jeśli jej później nie wykonujemy, już po miesiącu zachodzą zmiany na poziomie fizjologicznym, wprowadzamy też nowe zdrowe nawyki, które stają się naturalną częścią naszego dnia i higieny osobistej.

 • Relaks w pracy to większa efektywność, produktywność, lepsze wyniki.

 • Pracownikom łatwiej komunikować swoje potrzeby.

 • Pracownikom łatwiej się koncentrować na zadaniach, są też bardziej twórczy, kreatywni.

 • Regularna praktyka wpływa na poprawę nastroju, poprawę zdrowia, integrację, budowanie głębszych więzi w pracy, co przekłada się na mniejsze koszty związane z nieobecnością pracowników, kosztami zwolnień lekarskich, czy częstą zmianą personelu.

 • W ten sposób także budowana jest równowaga między życiem zawodowym i prywatnym.

 • Państwa firma zyska dobry wizerunek, będąc wśród czołowych firm, które dbają o niski poziom stresu wśród pracowników.

 • Dostępność warsztatów online, wpływa na bardzo elastyczną formę zajęć, bez konieczności odejścia od biurka.

 

Przykładowy program warsztatu, w oparciu o:

WYPALENIE ZAWODOWE – WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA

Wypalenie zawodowe — definicje, objawy, autodiagnoza.

MODUŁ PRZYCZYNY WYPALENIA ZAWODOWEGO I KONSEKWENCJE

Przyczyny wypalenia zawodowego: leżące po stronie pracownika i leżące po stronie pracodawcy – charakter pracy i kultura organizacyjna.
 Wypalenie zawodowe – konsekwencje w ujęciu pracownika i firmy.


MODUŁ WYPALENIE ZAWODOWE – OBJAWY

Zmęczenie, wypalenie zawodowe, czy depresja — sposoby rozpoznawania zjawiska.
 Fizyczne objawy wypalenia zawodowego. Psychiczne objawy wypalenia zawodowego.
 Objawy wypalenia zawodowego w ujęciu społecznym (rodzina, relacja, znajomi).

MODUŁ WYPALENIE ZAWODOWE – PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU

Zapobieganie zjawisku wypalenia zawodowego.
 Metody leczenia zjawiska wypalenia zawodowego.

MODUŁ METODY WZMACNIANIA ZASOBÓW PSYCHICZNYCH - I

Treningi relaksacyjne – techniki oddechowe. Trening asertywności.

MODUŁ METODY WZMACNIANIA ZASOBÓW PSYCHICZNYCH - II

Relaks progresywny, trening autogenny.
 

MODUŁ ODREAGOWYWANIA STRESU ZAWODOWEGO

Proste ćwiczenia ruchowe, pracy z ciałem, które pomagają odreagować stres

MODUŁ METODY WZMACNIANIA ZASOBÓW PSYCHICZNYCH - III

Trening etyki troski o siebie – technika wdzięczności, wymiary troski o siebie, życie świadome w teraźniejszości, techniki wyrażania emocji. Techniki skanowania ciała.

Warsztaty szyjemy na miarę po zbadaniu Twoich potrzeb i możliwości.

Uczymy się przez:

Teorię (przekazaną w ciekawy sposób)

Prezentację narzędzi

Praktykę (praktyczne ćwiczenia dostosowane do grup)

Pracę w małych grupach

Dyskusję moderowaną

Badania pokazują bardzo silną potrzebę uznania wypalenia zawodowego jako jednostki chorobowej.

Według badań najczęstsze symptomy tzw. wypalenia zawodowego:

 • Poczucie ogólnego fizycznego i psychicznego wyczerpania.
 • Brak satysfakcji z pracy i motywacji do działania.
 • Długotrwałe i silne poczucie zmęczenia i braku energii, które trwa mimo odpoczynku i nie jest związane z żadną inną chorobą.
 • Dodatkowo część respondentów ma też poczucie, że w pracy nic im się nie chce, brakuje im celu i motywacji do działania.

Prognozy. Ze zwolnienia lekarskiego chciałoby skorzystać, gdyby mogło, 64,1 % osób deklarujących pierwszy symptom, 60,1% – drugi i 61,2% – trzeci. Aż 73,3% osób, które doświadczają dodatkowych objawów, skorzystałoby ze zwolnienia lekarskiego, gdyby tylko miało taką możliwość.

Prognozy wskazują, że choć pracownicy nie będą mogli iść od tego roku na zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego, to koszty ponoszone przez pracodawców i tak będą rosły, z powodu braku wprowadzenia globalnych środków, które mogłyby pomóc pracownikowi, którego nie zawsze stać na psychologa, lekcje Mindfulness, jogi. Poza tym jeśli jest mocno obciążony pracą, nie ma czasu na  dodatkowe zajęcia.

Case Study — Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

O Kliencie:

Rawa Mazowiecka jest małym miastem na Mazowszu, położonym w granicach administracyjnych województwa łódzkiego, dobrze skomunikowanym z Warszawą (droga S8) i Łodzią (DK nr 72). Rawa obecnie wyróżnia się na tle miast z grupy porównawczej silnie rozwiniętą infrastrukturą sieciową.

Potrzeba:

Podniesienie świadomości na temat wypalenia zawodowego i sposobów radzenia ze stresem wśród urzędników, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem.

Rekomendacje:

„Instytut Psychologii Stresu współpracował z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie przeprowadzenia warsztatów z Przeciwdziałania Wypaleniu oraz z Redukcji Stresu dla pracowników Urzędu Miasta i pracowników straży miejskiej. Na podstawie przeprowadzonych warsztatów, możemy potwierdzić, iż, Instytut Psychologii Stresu sumiennie i terminowo wywiązał się z obowiązków. Warsztaty zostały przeprowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego uczestnika. Tematy omawiane podczas warsztatów zostały ujęte w nowatorski i interesujący sposób, przez co znacząco podniosły poziom świadomości naszych pracowników na temat stresu. Inspektor Teresa Sekuter, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Odpowiedź:

 • Stacjonarny warsztat z Przeciwdziałania Wypaleniu oraz z Redukcji Stresu, w ramach którego urzędnicy poznali i przećwiczyli narzędzia pomagające obniżyć stres.

 • Dodatkowe ćwiczenia w formie podcastów w celu utrwalenia pozytywnych nawyków.

Rezultaty i korzyści:

 • Urzędnicy lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach z petentami.

 • Grupowe warsztaty wzmocniły pozytywne nawyki w kierunku przeciwdziałania wypaleniu i świadomego obniżenia stresu w pracy.

 • Wsparcie działów, które mają kontakt z petentem.

 • Rozwój kompetencji miękkich wśród pracowników.

 • Wzmocnienie wizerunku urzędu, jak przyjaznego przez wprowadzenie poznanych narzędzi do redukcji stresu.

 • Wzmocnienie wizerunku urzędu jako dbającego o pracowników.

DLA KOGO?

 • Dla pracowników pracujących pod dużą presją czasu, doświadczających dużego poziomu stresu, pod obciążeniem, przemęczonych, przepracowanych jak również dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i doświadczenie na temat stresu i sposobów radzenia sobie z nim.
 • Zapraszamy pracowników wszelkich branż, segmentów rynku, każdego stopnia zawodowego, niezależnie od pełnionej funkcji.

 

Opinie

Alicja

“Bardzo prosto, lekko i przystępnie przedstawiona wiedza o wypaleniu zawodowym.”

Bartek

“Nie spodziewałem się takich efektów, jestem pod dużym wrażeniem prowadzących i narzędzi, których używają.”

Bożena

“Cieszę się, że mogłam się tyle dowiedzieć o sobie podczas warsztatu, to z pewnością wpłynie pozytywnie na moje miejsce pracy. Czułam się bezpiecznie i komfortowo.”

Sebastian

“Na początku miałem ochotę wyjść, ale w pewnym momencie poczułem, że to, co się ze mną dzieje, to typowe objawy wypalenia. Nie zdawałem sobie sprawy, że przenoszę to na swoją rodzinę i współpracowników z pokoju.”

W cenie szkolenia dostaniesz:

  • wsparcie, uwagę, wiedzę, doświadczenie dwóch trenerów;
  • udział w warsztacie stacjonarnym lub w 30 min sesjach 4 razy w tygodniu online
  • wskazówki do dalszego rozwoju.
  ?

  Skontaktuj się z nami:

  Działamy na terenie całej Polski

  +48 510 774 727 | +48 509 682 257

  biuro@redukujemystres.pl

  Zrób Test na Stres Skip to content