REGULAMIN

Analiza badań poziomu stresu

Aby wziąć udział w wydarzeniu, zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go w formularzu wydarzenia:

 • W wydarzeniu może wziąć udział każdy, kto ma ukończone 18 lat.

 • W przypadku wydarzeń kierowanych do osób młodszych wymagana jest pisemna zgoda rodzica / opiekuna.

 • Podczas uczestnictwa w wydarzeniu, obowiązuje całkowity zakaz spożywania i bycia pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

 • Wszystko, co dzieje się podczas wydarzenia, zostaje między uczestnikami, którzy zobowiązują się do zachowania tajemnicy odnośnie informacji dotyczących innych osób.

 • Rezerwacja miejsca na wydarzenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opłacenie miejsca w przeciągu 24 godzin od zapisu.

 • Wysokość opłaty, termin jej wpłaty i numer konta podane są w opisie wydarzenia lub w wiadomości e-mail.

 • Kwota opłaty za wydarzenie nie ulega zmianie w przypadku, gdy uczestnik sam rezygnuje z części zajęć.

 • Opłacając uczestnictwo w wydarzeniu, należy podać w tytule przelewu nazwę wydarzenia np. Warsztat z Redukcji Stresu.

 • W przypadku rezygnacji z wydarzenia po stronie uczestnika opłata nie podlega zwrotowi lub zostaje przeniesiona na inny termin / wydarzenie.

 • Wydarzenie może zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora, także w losowym przypadku. Opłata zostanie zwrócona lub przeniesiona na inny termin za zgodą obu stron.

 • W przypadku wydarzenia bez zapisów przez formularz, dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zrób Test na Stres Skip to content