Test na Stres

Perceived Stress Scale

Test na stres

Test na Stres został oparty na narzędziu Perceived Stress Scale (PSS-10) opublikowanym w Journal of Health and Social Behavior przez Sheldona Cohena, Toma Kamarcka i Robina Mermelsteina.
Skala postrzeganego stresu (Perceived Stress Scale) została opracowana w celu zmierzenia stopnia, w jakim sytuacje w życiu są oceniane jako stresujące. Stres został zdefiniowany jako stopień, w jakim osoby postrzegają (oceniają), że ich wymagania przekraczają ich zdolność do radzenia sobie.

 

Pamiętaj!

Test NIE stanowi profesjonalnej oceny Twojego stanu psychicznego ani żadnego rodzaju diagnozy!

Ostatecznej oceny poziomu stresu może dokonać wyłącznie wykwalifikowany psycholog lub/i specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

"

Test jest anonimowy.
Instrukcja:
Pytania zawarte w tym teście dotyczą Twoich myśli i odczuć związanych z doświadczanymi w ostatnich
tygodniach zdarzeniami. W każdym pytaniu należy wskazać – jak często myślałeś/aś i odczuwałeś/aś w podany
sposób.
Mimo znacznych podobieństw są to różne pytania i każde z nich należy traktować oddzielnie.
Najlepiej na każde pytanie odpowiadać w miarę szybko, wybierając tę odpowiedź, która wydaje się
najbardziej trafna.

Skip to content