Instrukcja:
Pytania zawarte w tym teście dotyczą Twoich myśli i odczuć związanych z doświadczanymi w ostatnich
tygodniach zdarzeniami. W każdym pytaniu należy wskazać – jak często myślałeś/aś i odczuwałeś/aś w podany
sposób.
Mimo znacznych podobieństw są to różne pytania i każde z nich należy traktować oddzielnie.
Najlepiej na każde pytanie odpowiadać w miarę szybko, wybierając tę odpowiedź, która wydaje się
najbardziej trafna.

Zrób Test na Stres Skip to content