Zapisy na warsztat z redukcji stresu.

Witamy Cię serdecznie, Aby zapisać się na warsztat, wypełnij formularz znajdujący się poniżej. Informacje w nim zawarte są tylko do wiadomości prowadzących. Na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Udział w warsztacie gwarantuje wpłata zaliczki oraz potwierdzona przez nas rezerwacja miejsca. W trakcie warsztatu dużo pracujemy z ciałem i emocjami. Dlatego przyjeżdżając na upewnij się, że twój stan fizyczny i psychiczny Ci na to pozwala. W razie wątpliwości napisz do nas albo skontaktuj się z lekarzem prowadzącym.

Aby wziąć udział w warsztacie zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go: W warsztacie może wziąć udział każdy, kto ma ukończone 18 lat. W przypadku warsztatów kierowanych do osób młodszych wymagana jest zgoda rodzica / opiekuna. W trakcie warsztatu uczestnicy zobowiązują się do niespożywania alkoholu i innych substancji, które zmieniają świadomość. Wszystko, co dzieje się podczas warsztatu zostaje między uczestnikami, którzy zobowiązują się do zachowania tajemnicy odnośnie informacji dotyczących innych osób. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie się drogą mailową: fun.jednosc@gmail.com lub telefoniczną: 510 774 727 Rezerwacja miejsca na warsztacie jest równoznaczna wpłacie bezzwrotnej zaliczki – wysokość zaliczki i termin jej wpłaty podane są w opisie warsztatu lub w e-mailu. Pozostałą kwotę uczestnik wpłaca na podane w opisie i w e-mailu konto. Kwota opłaty za warsztat nie ulega zmianie w przypadku, gdy uczestnik sam rezygnuje z części zajęć. Wpłacając zaliczkę należy podać swoje dane kontaktowe (Imię, Nazwisko, Adres, Telefon, e-mail) W przypadku rezygnacji po stronie uczestnika zaliczek nie zwracamy. W przypadku odwołania warsztatu z przyczyn organizatora zwracamy zaliczkę. W trakcie warsztatu uczestnicy pytani są o zgodę na robienie zdjęć i ich późniejszą publikację na stronie fundacjajednosc.com.pl i portalu Facebook https://www.facebook.com/funJednosc . Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.