Zapisy na szkolenie z redukcji stresu

Aby wziąć udział w szkoleniu zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go: W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto ma ukończone 18 lat. W przypadku szkoleń kierowanych do osób młodszych wymagana jest zgoda rodzica / opiekuna. W trakcie szkolenia uczestnicy zobowiązują się do niespożywania alkoholu i innych substancji, które zmieniają świadomość. Wszystko, co dzieje się podczas szkolenia zostaje między uczestnikami, którzy zobowiązują się do zachowania tajemnicy odnośnie informacji dotyczących innych osób. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie się drogą mailową: fun.jednosc@gmail.com lub telefoniczną: 510 774 727 Rezerwacja miejsca szkoleniu jest równoznaczna wpłacie bezzwrotnej zaliczki – wysokość zaliczki i termin jej wpłaty podane są w opisie szkolenia lub w e-mailu. Pozostałą kwotę uczestnik wpłaca na podane w opisie i w e-mailu konto. Kwota opłaty za szkolenie nie ulega zmianie w przypadku, gdy uczestnik sam rezygnuje z części zajęć. Wpłacając zaliczkę należy podać swoje dane kontaktowe (Imię, Nazwisko, Adres, Telefon, e-mail) W przypadku rezygnacji po stronie uczestnika zaliczek nie zwracamy. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn organizatora zwracamy zaliczkę. W trakcie szkolenia uczestnicy pytani są o zgodę na robienie zdjęć i ich późniejszą publikację na stronie fundacjajednosc.com.pl i portalu Facebook https://www.facebook.com/funJednosc . Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.