Współpraca

Jeśli chcesz być w fundacji Jedność wolontariuszem i razem  działać dla dobra Ziemi i wszystkich żyjących Istot zgłoś się już dziś.

  • Zapraszamy ludzi, którzy chcą włączyć się do akcji związanych z podnoszeniem świadomości np. Flash mob., sprzątaniem Ziemi, do akcji charytatywnych itp.

Zapraszamy również różnych prowadzących warsztaty oraz szkolenia, terapeutów, psychologów, którzy chcą skorzystać z formy prawnej fundacji lub wsólnie tworzyć różne projekty, działania: „Masz pomysł na ciekawy warsztat lub szkolenie z zakresu rozwoju osobistego i chciałabyś go przeprowadzić, ale nie posiadasz osobowości prawnej?” Skorzystaj więc z osobowości prawnej Fundacji Jedność. Zapewniam umowę zgodną z przepisami prawa, zbieram zaliczki na konto oraz wystawiam uczestnikom rachunki lub faktury.

Kontakt: 510 774 727 / fun.jednosc@gmail.com