Regulamin

Aby wziąć udział w warsztatach i wydarzeniach Fundacji Instytut Psychologii Stresu zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go:

 1. W zajęciach może wziąć udział każdy, kto ma ukończone 18 lat. W przypadku warsztatów kierowanych do osób młodszych wymagana jest zgoda rodzica / opiekuna.
 2. W trakcie warsztatów uczestnicy zobowiązują się do niespożywania alkoholu i innych substancji, które zmieniają świadomość.
 3. Wszystko, co dzieje się podczas warsztatów zostaje między uczestnikami, którzy zobowiązują się do zachowania tajemnicy odnośnie informacji dotyczących innych osób.
 4. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie się drogą mailową: biuro@redukujemystres.pl lub telefoniczną: 510 774 727
 5. Rezerwacja miejsca na warsztacie jest równoznaczna wpłacie bezzwrotnej zaliczki – wysokość zaliczki i termin jej wpłaty podane są w opisie wydarzenia lub w mailu.
 6. Pozostałą kwotę uczestnik wpłaca na podane w opisie i w mailu konto lub gotówką w dniu warsztatów.
 7. Kwota opłaty za warsztat nie ulega zmianie w przypadku, gdy uczestnik sam rezygnuje z części zajęć.
 8. Wpłacając zaliczkę należy podać swoje dane kontaktowe (Imię, Nazwisko, Adres, Telefon, Mail)
 9. W przypadku rezygnacji po stronie uczestnika zaliczek nie zwracamy.
 10. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn organizatora zwracamy wszystkie koszty.
 11. W trakcie warsztatów uczestnicy pytani są o zgodę na robienie zdjęć i ich późniejszą publikację na stronie redukujemystres.pl i portalu Facebook https://www.facebook.com/redukujemystres.
 12. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 13. Zapisanie się na warsztat lub wydarzenie organizowane przez Fundację Jedność jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji na podany adres mailowy uczestnika o innych warsztatach i wydarzeniach. Uczestnik może w każdej chwili napisać maila z prośbą o wykreślenie z listy mailingowej.

Skip to content