Projekty

Aplikacja NoStress

Aplikacja NoStress

Instytut Psychologii Stresu rozpoczął prace nad stworzeniem i wdrożeniem aplikacji mobilnej, dzięki której użytkownik będzie mógł podnieść świadomość na temat stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Aplikacja będzie dedykowana do szerokiego grona użytkowników Internetu, zwłaszcza do ludzi młodych, zapracowanych, w trudnej sytuacji i potrzebujących wsparcia.
Mamy wizję, jak aplikacja może wyglądać oraz jakie funkcjonalności może oferować: Aplikacja w założeniu ma być bezpłatna i w języku polskim, będzie oferować proste spersonalizowane ćwiczenia, diagnozę objawów i poziomu stresu, nie trzeba będzie zakładać konta, będą dostępne filmy instruktażowe i ćwiczenia przygotowane przez nas. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie projektu aplikacji mobilnej NoStress znacznie przyczyni się do poprawy komfortu i jakości życia użytkowników oraz wzrostu świadomości społecznej na temat stresu.

Mindfulness Online

Projekt “Mindfulness Online – regularne, bezpłatne spotkania w poniedziałki” trwa od kwietnia 2021 r do chwili obecnej. Początkowo spotkania odbywały się w każdy poniedziałek, obecnie projekt przybrał formę spotkań online raz w miesiącu w każdy poniedziałek miesiąca. W projekcie biorą udział pracownicy różnych firm i instytucji, w tym Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa. 

#obecność #medytacja #MedytacjawCiszy #NoStress #RedukujemyStres #rozwójosobisty #spotkaniezesobą #uważność #czasnazmiany #chillout

Wsparcie Antystresowe Online

Ogólnopolski, pilotażowy projekt “Wsparcie Antystresowe” odbył się w formie online. Ze wsparcia skorzystało 28 osób (14 rodzin) od 2 do 16 listopada 2020 roku. Program cieszył się dużym zainteresowaniem, został całkowicie sfinansowany ze środków własnych oraz z naszego wolontariatu.

Po spotkaniu zarządu podjęta została decyzja o kontynuowaniu projektu w formie bezpłatnych spotkań online na kolejne lata. Serdecznie zapraszamy do udziału.

#WsparcieAntystresowe #RedukujemyStres #Uważność #CzasNaZmiany

Zakup niezbędnego sprzętu.

W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5 uzyskaliśmy wsparcie doraźne na zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadań statutowych. Dzięki dotacji zakupiliśmy laptop i urządzenie wielofunkcyjne. Dotychczas działający sprzęt mocno ucierpiał ze względu na dużą wilgoć w lokalu, który wynajmowaliśmy. Bardzo dziękujemy za uzyskaną pomoc. Dzięki temu mogliśmy sprawnie wrócić do realizacji działań statutowych tj. warsztatów, szkoleń, sesji (stacjonarnie i online) związanych z podnoszeniem świadomości o sposobach radzenia sobie ze stresem. Także wystawianie faktur i dokumentów księgowych stało się dla nas znów proste. Złożyliśmy kolejny projekt. Napisanie go bez sprawnie funkcjonującego laptopa nie byłoby możliwe. Możemy zajmować się także bieżącymi grafikami, które wstawiamy w mediach społecznościowych.

#PROO @narodowyinstytutwolnosci

Niskostresowa firma

Większość firm w Polsce dba poprzez programy typu Benefit czy Multisport o to, aby ich pracownicy byli nie tylko efektywni, ale i zrelaksowani.  Pracownicy  mogą korzystać z dowolnie wybranej aktywności ruchowej, co najczęściej przekłada się na zadowolenie i wydajność pracownika.

Coraz częściej firmy zwracają uwagę na kondycję psychiczną i redukcję stresu pracownika oferując przestrzenie wypoczynkowe, relaksacyjne, masaże, warsztaty czy sesje terapeutyczne, stawiając na politykę odpowiedzialnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Jako Instytut Psychologii Stresu tworząc projekt “Niskostresowa firma” chcemy wyróżnić na Polskim rynku pracy takie firmy. Tworzymy bazę niskostresowych firm, które mogą bezpłatnie zamieścić informacje na temat działalności i udogodnień dla swoich pracowników.

#Niskostresowafirma #RedukujemyStres #CzasNaZmiany

Redukujemy Stres

Projekt „Redukujemy stres wśród osób chorych, dzieci z domów dziecka oraz osób starszych w Łodzi (Relaks jest ważny i dostępny dla każdego)” został dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolnosci ze środków FIO na lata 2014-2020 do realizacji jako zadanie publiczne. Głównym celem realizacji projektu było wspieranie aktywnych form integracji społecznej poprzez działania nakierowane m.in. na: zapewnianie równych szans dla osób i grup dyskryminowanych lub poszkodowanych, w tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną.

#Redukujemystres #Stres #Masaż #FIO @narodowyinstytutwolnosci

Grant na lepszy start

Zajeliśmy 2 miejsce w konkursie „Grant na lepszy Start”. Kupiliśmy nowy sprzęt dzięki środkom z konkursu, który był organizowany przez Centrum OPUS. Zakup dofinansowano ze środków zadania „Grant na lepszy start 2017”, współfinansowanego ze środków programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

#Grantnalepszystart #FIO #OPUS

Skip to content