Zaznacz stronę

Projekty

Mindfulness Online

Projekt “Mindfulness Online – regularne, bezpłatne spotkania w poniedziałki” trwa od kwietnia 2021 r do chwili obecnej. Początkowo spotkania odbywały się w każdy poniedziałek, obecnie projekt przybrał formę spotkań online raz w miesiącu w każdy poniedziałek miesiąca. W projekcie biorą udział pracownicy różnych firm i instytucji, w tym Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa. 

#obecność #medytacja #MedytacjawCiszy #NoStress #RedukujemyStres #rozwójosobisty #spotkaniezesobą #uważność #czasnazmiany #chillout

Wsparcie Antystresowe Online

Ogólnopolski, pilotażowy projekt “Wsparcie Antystresowe” odbył się w formie online. Ze wsparcia skorzystało 28 osób (14 rodzin) od 2 do 16 listopada 2020 roku. Program cieszył się dużym zainteresowaniem, został całkowicie sfinansowany ze środków własnych oraz z naszego wolontariatu.

#WsparcieAntystresowe #RedukujemyStres #Uważność #CzasNaZmiany

Redukujemy Stres

Projekt „Redukujemy stres wśród osób chorych, dzieci z domów dziecka oraz osób starszych w Łodzi (Relaks jest ważny i dostępny dla każdego)” został dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolnosci ze środków FIO na lata 2014-2020 do realizacji jako zadanie publiczne. Głównym celem realizacji projektu było wspieranie aktywnych form integracji społecznej poprzez działania nakierowane m.in. na: zapewnianie równych szans dla osób i grup dyskryminowanych lub poszkodowanych, w tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną.

#Redukujemystres #Stres #Masaż #FIO @narodowyinstytutwolnosci

Grant na lepszy start

Zajeliśmy 2 miejsce w konkursie „Grant na lepszy Start”. Kupiliśmy nowy sprzęt dzięki środkom z konkursu, który był organizowany przez Centrum OPUS. Zakup dofinansowano ze środków zadania „Grant na lepszy start 2017”, współfinansowanego ze środków programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

#Grantnalepszystart #FIO #OPUS