Pakiet Elastyczny

 • Dostosowany indywidualnie do potrzeb Twojej firmy.
 • Elastyczny czas trwania sesji.
 • Intensywność sesji dostosowana jest do poziomu otwartości uczestników i kierunku w jakim zmierza Twoja firma.
 • Przeprowadzany na bazie narzędzi z pakietów: podstawowego, wzbogaconego, luksusowego.
 • Możliwość pogłębienia i wprowadzenia bardziej zaawansowanych narzędzi.
 • Możliwość przeprowadzenia sesji z muzyką na żywo z profesjonalnym zespołem muzyków.
 • Pakiet „szyty na miarę” po uprzednim wywiadzie, dostosowany indywidualnie do wyzwań Twojego przedsiębiorstwa.

 

Główne korzyści dla uczestnika biorącego udział w pakiecie elastycznym to:

 • pakiet idealnie dobrany do Twoich potrzeb
 • możliwość rozszerzenia czasu trwania poszczególnych pakietów
 • najwyższa jakość dostosowana do Twojego zespołu pracowników

Informacje dodatkowe:

 • cena ustalana indywidualnie po ustaleniu szczegółów eventu

 • proszę o zgłoszenie na adres: fun.jednosc@gmail.com  

Serdecznie Zapraszamy !