Fakty

  1. Z raportów  ADP, firmy świadczącej usługi w obszarze kadr i płac pokazują, że polscy pracownicy są najbardziej zestresowanymi w Europie.
  2. 80% Polaków potwierdza, że stres towarzyszy im codziennie
  3. Ok. 50-60% absencji chorobowej jest spowodowanych stresem związanym z pracą (źródło)
  4. 37,5 proc. badanych czuje się po pracy wyczerpana (źródło).
  5. W Europie stres zajmuje drugie miejsce wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową (źródło)
  6. Koszty stresu w niektórych państwach UE oszacowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia: (źródło): Francja 1,9 – 3 miliardów Euro; Niemcy – 29,2 miliardy Euro rocznie; Belgia I Holandia – 4 miliardów Euro; Hiszpania – 150 – 372 milionów Euro; Wielka Brytania – 1,26 mld funtów rocznie; Polska – (szacunkowo) – 9,48 mld złotych rocznie.

Badania:

  1. Przeprowadzone przez Instytut Gallupa (najstarszy instytut badania opinii społecznej na świecie) – raport potwierdzający  korelację, że stopień wydajności pracownika zależny jest od jego stanu zdrowia to „State Of the Global Workplace” z roku 2014, który obejmował odpowiedzi ponad 224 tys. respondentów ze 141 krajów świata (w tym z Polski). To badanie dowodzi, iż zaangażowani pracownicy są bardziej produktywni (o około 20%), generują większe zyski (o około 20%), a jakość ich pracy (mierzona liczbą błędów/defektów) jest wyższa o 41%
  2. Najbardziej kompleksowym badaniem potwierdzającym wpływ medytacji na zdrowie człowieka był „Shamantha Project” przeprowadzony na University of California w Davis, który badał psychologiczne i fizjologiczne procesy leżące u podstaw medytacji. Medytacja daje wiele korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego.(źródło)

„Czytamy, że świadomi pracodawcy tacy jak Google, Apple, Nike, nieistniejący już Deutsche Bank to tylko kilka z wielkich korporacji, które odkryły korzyści jakie niesie medytacja i różnego rodzaju warsztaty uczące sztuki relaksu. W Skandynawii popularne są treningi Qigong, które zazwyczaj wpisane są w program konferencji weekendowych. Po takim warsztacie pracownicy mają zapewnioną możliwość wykonywania tych ćwiczeń w czasie pracy. Pracodawcy przekonali się, że dzięki temu zwiększa się potencjał umysłowy pracowników (…)” ” (źródło)

Pracodawco, dołącz do ŚWIADOMYCH PRACODAWCÓW i pamiętaj, że zdrowy, zadowolony i wydajny pracownik jest DOSKONAŁĄ „ŻYWĄ” WIZYTÓWKĄ Twojej firmy i tego, co wnosisz do świata oraz jakie PRZESŁANIE  niesie Twoja firma…

Działalność Społeczna

Kupując nasze usługi i produkty wspierasz Fundację Jedność i akcje społeczne, które realizujemy.
Celem głównym Fundacji Jedność jest budzenie świadomości w świecie w zakresie różnych uwarunkowań psychospołecznych, które mają wpływ na jakość życia i zdrowie człowieka oraz jednoczenie poprzez podejmowanie działań na rzecz zbliżania do siebie ludzi różnych narodowości i poglądów przy zauważeniu i zachowaniu ich indywidualności.
Więcej